From Toll Wiki
Click on the map to open toll wiki for a country/state

Öresundsbron är en kombinerad järnvägs- och motorvägsbro över Öresundsund mellan Sverige och Danmark. Öresundsbron, som består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm, är 16 kilometer. Infrastrukturavgiften för Öresundsbron[1] beror på fordonstyp och betalningsmetod.

Du kan beräkna infrastrukturskatt för att korsa Öresundsbron och andra avgiftsbelagda broar och städer i Sverige med Vägtullskalkylator Öresundsbron.

Hur man betalar vägtullar för att korsa Öresundsbron

Vid Öresundsbron finns det körfält för både elektroniska och bemannade avgiftsstationer. På de bemannade laddstationerna kan du betala med kontanter eller betalkort till operatören som släpper igenom efter att transaktionen har slutförts.

I elektroniska körfält måste fordonsägare ha en fordonslåda eller avgiftspass för Öresundsbron. Placera dem inuti fordonets vindruta och en detektor över avgiftsboxen kommer automatiskt att upptäcka ditt fordon och en avgift dras av från det personliga bankkonto som är kopplat till det.

De två fordonslådorna eller vägtullarna som accepteras på Öresundsbron är ØresundBizz och iTICKET. För att utländska registrerade fordon ska kunna betala elektroniskt måste de underteckna ett avtal med företaget som tillhandahåller fordonsboxen.

Läs information om hur man betalar infrastrukturavgifter för svenska och utlandsregistrerade fordon.

Beräkna vägtullar för Sverige och andra regioner i Europa

Beräkna rutter, vägtullar och bränslekostnader för din resa med bilar, lastbilar, mopeder, husvagnar, bussar och motorcyklar i Sverige och andra Europeiska länder TollGuru Resekalkylator. Den visar också de billigaste, snabbaste och andra optimala rutterna till din destination tillsammans med vägtullarnas plats, betalningsmetoder och mer.


Rideshare, OEM, TMS, flottaföretag och andra transportföretag kan utnyttja vägtullsinformation genom att integrera med TollGuru Toll API för beräkning före resan och avstämning efter resan.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.