From Toll Wiki

Revision as of 06:04, 1 July 2021 by WikiSysop (talk | contribs) (Text replacement - "<addmap />" to "{{worldMap}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Click on the map to open toll wiki for a country/state

Hva er AutoPASS

AutoPASS[1] er det norske systemet for innkreving av bompenger. Norske sjåfører og faste besøkende registrerer bilen sin med AutoPASS og får en merkelapp på frontruten. Når du kjører gjennom et innsamlingssted, registreres passasjen og det sendes en regning hver måned.

Fakturaen sendes via post (eller e-post hvis eieren har forhåndsregistrert seg via EPC-nettstedet).

Alle kjøretøyer må registrere sin Euro-klasse[2] og drivstofftype på for å bli belastet riktig pris av bompengeoperatørene. Det er obligatorisk for tunge nyttekjøretøyer over 3,5 tonn å ha en gyldig AutoPASS-konto før de kommer inn i Norge.

AutoPASS eies av Statens vegvesen (Statens vegvesen).

Hvordan beregne bompenger i Norge

Beregn bompenger for å reise over Norge bomringer, bomveier, bompenger og andre betalingsanlegg ved bruk av Bompengeregner Norge.


Rideshare, OEM, TMS, flåtselskaper og andre transportvirksomheter kan utnytte tollinformasjon ved å integrere med TollGuru Toll API for beregning før turen og avstemming etter turen.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.