Sverige trängselskatt, infrastrukturavgift och vägtullar för tullvägar, vägtullsbroar, motorvägar

From Toll Wiki
Click on the map to open toll wiki for a country/state

I Sverige finns det två olika typer av vägtullsystem: trängselskatt och infrastrukturavgift. Trängselskatt gäller endast i Stockholm och Göteborg för fordon som är registrerade i och utanför Sverige. Broavgiften – betalningen för att korsa en bro – kallas infrastrukturavgift. Infrastrukturavgift gäller följande fyra broar i Sverige:

SundsvallsbronMotalabron
Öresundsbron Svinesundsbron

Sverige tillämpar ett “fritt flöde” av trafiksystem – för båda vägtullsystemen – där du inte behöver stanna och betala när du korsar avgiftsbroar eller vägtullar. Broarna har fasta grindar eller avgiftsstationer och förbipasserande fordon identifieras av Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Antalet passager registrerade på ett fordon under en kalendermånad sammanfattas och en räkning skickas till fordonets ägare. Vägtullar Stockholm och vägtullar Göteborg beror på fordonstyp och körtid. Betalningen kan göras online; vid resor över Sverige till Danmark eller Norge accepteras också kontanter och kort.

Om fordonet är registrerat utomlands identifierar EPASS24-byrån ägaren till fordonet, skickar ut fakturor till och får betalningar från fordonets ägare via EPASS24-webbplatsen[1] eller EPASS24-appen[2].

Bilister behöver inte någon typ av enhet eller klistermärke för att köra i Sverige.

Extra avgifter tillkommer för sen eller ofullständig betalning av trängselskatt och infrastrukturavgift. Om de totala avgifterna förblir obetalda riskerar du att ditt fordon kommer att förbjudas att användas i Sverige.

För att lastbil ska köra i och över Sverige måste Eurovignette-skatt betalas. Eurovignetter krävs för alla lastbilar som väger mer än 12 ton som reser genom Nederländerna, Luxemburg, Danmark och Sverige.

Vinjetter köps i förväg innan de reser och gäller från en dag till ett år. Tarifferna beror på fordonets utsläppsklass, antalet axlar och varaktigheten för Eurovignetten.

Trängselskatten och infrastrukturskatten för Sverige kan beräknas med hjälp av Vägtullskalkylator Sverige.

Trängselskatt för att köra in och ut från Stockholm och Göteborg

se även: Stockholm trängselskatt och Göteborg trängselskatt

Trängselskatt tas ut på alla fordon som använder vägarna i och runt Stockholm och Göteborg för att minska trängseln och förbättra tillgängligheten.

Trängselskatt för Stockholm är maximalt 165 SEK per dag per fordon under högsäsong (1 mars till 25 juni och 15 augusti till 30 november) medan beloppet trängselskatt under lågsäsongen (resten av året) går upp till 105 SEK.

Trängselskatt för Göteborg är högst 60 SEK per dag ett fordon.

Alla avgiftsstationer är elektroniska; de registrerar detaljerna om de fordon som korsar dem automatiskt. Bilisterna behöver inte stanna vid avgiftsstationerna eller betala någonting direkt heller. Ingen fordonsenhet eller vägtull / pass krävs.

För mer information se hur man betalar trängselskatt i Sverige.

Trängselskatt för att köra in och ut från Stockholm och Essingeleden

huvudartikel: Stockholm trängselskatt

En fast trängselskatt debiteras för fordon som kör in och ut från Stockholm och på Essingeleden under vissa timmar på dygnet. Trängselskatt är inte beroende av fordonstyp.

Maxbeloppet per dag och fordon är 135 kr för högsäsong och 105 kr för lågsäsong. Högsäsong är perioden 1 mars – dagen före midsommarafton och 15 augusti – 30 november. Resten av året betraktas som lågsäsong.

Se Stockholm överbelastningsskatt för mer information.

Trängselskatt för att köra in och ut från Göteborg

huvudartikel: Göteborg trängselskatt

Alla fordon som kör in och ut från Göteborgs centrum debiteras med ett trängselskatt. Dessa är fasta priser för vissa timmar på dygnet. Det maximala antalet trängselskatt Göteborg är 60 SEK per dag och fordon.

Trängselskatt i Göteborg debiteras inte på helgdagar, dagar före en helgdag och under juli månad.

De fordon som passerar området registreras automatiskt av avgiftsstationerna och bilisterna behöver inte stanna eller betala omedelbart för att köra igenom.

Se Göteborg överbelastningsskatt för mer information.

Infrastrukturavgift för att korsa broar i Sverige

se även: Sundsvallsbron vägtullar, Motalabron vägtullar, Öresundsbron vägtullar och Svinesundsbron vägtullar

Infrastrukturavgift är en avgift som tas ut för att korsa vägtullbroar i Sverige och från grannländerna (Danmark och Norge)

De fyra vägtullsbroarna är:

1. Sundsvallsbron: Korsar Sundsvallbukten, förbi staden. Det är en del av Europaväg 4 och klassas som en motorväg.

2.  Motalabron: Vägbro i nord-sydlig riktning över Motalaviken som är den del av Vättern. Det är en del av Riksväg 50.

3.  Öresundsbron: En kombinerad järnvägs- och motorvägsbro över Öresundsund mellan Sverige och Danmark. Det är en del av Europaväg 20.

4.  Svinesundsbron: Ansluter Sverige med Norge. Det administreras från Norge; det finns ingen avgiftsstation i Sverige. Det är en del av Europaväg 6.

Transportstyrelsen[3] meddelar och skickar fakturan för infrastrukturavgift till de svenska registrerade fordonen. Du kan se dina försenade avgifter genom att logga in på deras hemsida[4].

Utländska fordon betalar samma avgift som de svenska, men deras spårning och betalning sker av EPASS24.

För mer information se hur man betalar trängselskatt och infrastrukturskatt i Sverige.

Sundsvallsbron

huvudartikel: Sundsvallsbron vägtullar

Sundsvallsbron är en avgiftsbro i Sverige som korsar Sundsvallbukten i Medelpadprovinsen. Ett alternativ till att korsa Sundsvall utan att gå genom innerstaden, det är en del av Europaväg 4. Det underhålls och drivs av Transportstyrelsen genom att identifiera fordonsägare, skicka meddelanden och tillhandahålla kundtjänst. För utländskregistrerade fordon sker dock administrationen av EPASS24.

Avgiften för Sundsvall Bridge beror på fordonstyp och tid på dygnet. Du behöver inte stanna eller betala direkt för att korsa bron. De elektroniska kontrollrummen registrerar fordon som korsar bron och skickar en månadsfaktura till fordonsägaren.

Se Sundsvallsbrons vägtullar för mer information.

Motalabron

huvudartikel: Motalabron vägtullar

Motalabron is a toll bridge in Sweden in Östergötland County. Part of highway 50, it is a road bridge in a north-south direction over Motalaviken with a path for pedestrians and cyclists as well. It also allows boat traffic on the Göta Canal to pass under it.

Transportstyrelsen underhåller och driver bron genom att identifiera fordonsägare, skicka meddelanden och tillhandahålla kundtjänst. För utländskregistrerade fordon har EPASS24 dock auktoriserats att generera infrastrukturavgiftsfakturan för Motalabron och samla in betalning.

Broavgiften för Motala Bridge beror på fordonstyp och tid på dygnet. Du behöver inte stanna eller betala direkt för att korsa bron. De elektroniska kontrollrummen registrerar de fordon som passerar bron och skickar en månadsfaktura till fordonsägaren. Utländska registrerade fordon måste också betala samma avgift.

Se Motalabron vägtullar för mer information.

Öresundsbron

huvudartikel: Öresundsbron vägtullar

Öresundsbron är en kombinerad järnvägs- och motorvägsbro över Öresundsund mellan Sverige och Danmark. Öresundsbron, som består av en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm, är 16 kilometer.

Infrastrukturavgiften för Öresundsbron[5] beror på fordonstyp och betalningsmetod.

Se Öresundsbron vägtullar för mer information.

Svinesundsbron

huvudartikel: Svinesundsbron vägtullar

Det finns en elektronisk avgiftsstation på den norska sidan av bron. Avgiftsstationen är gemensam för både Sverige och Norge. Inga kontanter eller bankkort accepteras på denna bro.

All administration och kundservice är från Norge.

Se Svinesundsbron vägtullar för mer information.

Hur man betalar trängselskatt och infrastrukturavgift i Sverige

huvudartikel: Hur man betalar trängselskatt och infrastrukturavgift

I Sverige tillåter det fria flödetrafiksystemet alla fordon att korsa avgiftsbroen och motorvägarna utan att stanna; de kan betala vägtullar eller trängselskatt och infrastrukturavgift senare. Skatterna gäller både Sverigeregistrerade fordon och utlandsregistrerade fordon.

Det finns elektroniska kontrollpunkter och avgiftsstationer som tar bilder av det korsande fordonet, vilket hjälper Transportstyrelsen att identifiera fordonets ägare på typskylten och skicka fakturor till dem varje månad. Detsamma görs för utlandsregistrerade fordon av ett dotterbolag, EPASS24.

Du kan spåra din försenade överbelastningsskatt och infrastrukturavgift genom att logga in på e-tjänsten på Transportstyrelsen[6].

Se Hur man betalar trängselskatt och infrastrukturavgift för mer information.

Avgiftspass i Sverige

Inget avgiftskort krävs för att resa inom Sverige. varken i Sverige-registrerade fordon eller i utländsk-registrerade fordon. Systemet med fritt flöde gör det möjligt för trafikanter att använda vägen och betala senare när en faktura skickas till dem av relevant myndighet.

För att resa till Danmark måste dock bilister som använder elektroniska körfält på Öresundsbron ta en av följande vägtullar: ØresundBizz eller iTICKET. Det finns också bemannade vägtullar på Öresundsbron.

För att resa på Svinesundsbron mellan Sverige och Norge måste bilister ha ett avgiftskort utfärdat av en av följande leverantörer: EasyGo, AutoPass, BroBizz eller ØresundBizz.

Sverige vägtull broar og riksvägkontakt


 • EPASS24: Administrerar trängselskatt i Stockholm och Göteborg samt infrastrukturavgift Sundsvallsbron och Motalabron för utlandsregistrerade fordon. 

  Officiell hemsida: https://www.epass24.com/[9]
  Telefon: +46 (0) 8 44 68 00 00
  E-postadress: se@epass24.com
  Adres: EPASS2, Box 55912, 102 16 Stockholm, Sweden


 • Øresundsbro Konsortiet: Administrerar Öresundsbron mellan Danmark och Sverige.

  Officiell hemsida:: https://www.oresundsbron.com/en/start[10]
  Kundvård: +46 40 22 30 00
  E-postadress: kontakt@oresundsbron.com
  Adress: Øresundsbro Konsortiet, Vester Søgade 10, 1601 Copenhagen V


 • Svinesundsforbindelsen AS: Administrerar Sundsvallsbron mellan Norge och Sverige

  Telefon:  55 30 00 07
  Adress: Svinesundsforbindelsen AS, v/Skyttel AS, Postboks 6203, 5893 Bergen


 • Skatteverket: Administrerar fordonsskatter inklusive för lastbilar från Sverige och utländska. 

  Besök den officiella hemsida[11].

  E-postadressl: fordon@skatteverket.se
  Tel no (för Sverige): 0771-567 567
  Tel no (för utomlands): +46 8 564 851 60
  Faxnr: +46 10 574 51 80
  Adress: Swedish Tax Agency, Vehicle tax, S-701 87 Örebro, Sweden

Beräkna vägtullar för Sverige och andra regioner i Europa

Beräkna rutter, vägtullar och bränslekostnader för din resa med bilar, lastbilar, mopeder, husvagnar, bussar och motorcyklar i Sverige och andra Europeiska länder TollGuru Resekalkylator. Den visar också de billigaste, snabbaste och andra optimala rutterna till din destination tillsammans med vägtullarnas plats, betalningsmetoder och mer.


Rideshare, OEM, TMS, flottaföretag och andra transportföretag kan utnyttja vägtullsinformation genom att integrera med TollGuru Toll API för beräkning före resan och avstämning efter resan.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.